Prąd ze słońca

Fotowoltaika jest nie tylko metodą na tańszy prąd. Jest źródłem energii darmowej.
Instalacja „on-grid” przeznaczona jest do wytwarzania prądu przemiennego we współpracy z siecią energetyczną.
Zestawy nie posiadają urządzeń magazynujących energię. Jest ona spożytkowana przez użytkownika lub odbierana przez sieć energetyczną
Energia produkowana przez system jest stale dostarczana do sieci, użytkownik kontroluje ilość wyprodukowanej energii i na tej podstawie dokonuje rozliczeń z miejscowym zakładem energetycznym.
System jest bezobsługowy – oznacza to, że nie wymaga dozoru użytkownika.