Oczyszczalnie ścieków

Oferujemy:

– projekt oczyszczalni przydomowej, przyłącza i infrastruktury

– operat wodno-prawny

– montaż oczyszczalni przydomowej, przyłącza i infrastruktury

– montaż systemu zagospodarowania wody deszczowej instalacja odwodnienia działki/domu

– przegląd oczyszczalni przydomowej

– serwis oczyszczalni przydomowej;

– badania ścieków